Books on R

Książki o R po polsku

  • Biecek, Przemysław (2008) Przewodnik po pakiecie R, Wrocław: GIS. http://www.biecek.pl/R/
  • Kopczewska, Katarzyna; Kopczewski Tomasz; Wójcik, Piotr (2010) Metody ilościowe w R: Aplikacje ekonomiczne i finansowe, Warszawa: CeDeWu.
  • Kopczewska, Katarzyna (2009) Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem R CRAN Warszawa: CeDeWu.
  • Górecki, Tomasz (2011) Podstawy statystyki z przykładami w R Legionowo: BTC
  • Walesiak, Marek; Gatnar, Eugeniusz (2009) Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN